• Fusket är utbrett både inom och utom branschen

  av  • 29 September, 2011 • Taxibranschen • 1 Kommentar

  Svarta taxipengar för ofta tankarna till så kallade svarttaxibilar som raggar kunderna på helgnätterna utanför krogarna. Men svarta pengar finns även bland vanliga taxibilar
  – Det har varit kutym att man fuskar, tyvärr, säger Håkan Asplund, ansvarig för granskningen av taxibranschen på Skatteverket.

  Taxinäringen är en av de branscher där stora mängder svarta pengar cirkulerar. I huvudsak finns det två problem. Dels inom branschen – att åkare och chaufförer som har alla tillstånd för taxiverksamhet fuskar med bokföringen. Men dels också utanför den egentliga branschen, att personer helt utan taxitillstånd kör med privata bilar – så kallade svarttaxi.

  Inom branschen är näringen organiserad på tre nivåer. Högst upp finns beställningscentralerna, exempelvis Taxi 020, Taxi Stockholm eller Taxi Kurir – dit kunden ringer när den vill beställa en bil. Under centralerna ligger den andra nivån: åkarna. Åkarna är företag som äger bilar och anställer chaufförer. Chaufförerna utgör den tredje och sista nivån. Flera olika åkare kan vara anslutna till varje beställningscentral. Centralerna ställer krav – för att vara ansluten till exempelvis Taxi Stockholm måste åkarens bilar vara utrustade på ett speciellt sätt och bära Taxi Stockholms dekaler.

  Det finns åkare som inte är anslutna till centraler men som har alla tillstånd för att köra taxi, dessa kallas friåkare och ska inte förväxlas med svartaxibilarna som helt saknar tillstånd. Friåkarna måste dock, likt svarttaxibilarna, ragga upp sina egna kunder.

  Skatteverket arbetar för att avslöja fusket inom branschen. Det jobbar både med kontroller men också med förebyggande arbete. Arbetet är främst inriktat på den egentliga branschen, där alla tillstånd finns.

  – Det du kallar svarttaxi har vi i stort sett inte gjort någonting åt. Det är väldigt svårt för oss att komma på och utreda. Det måste polisen göra, säger Håkan Asplund, riksprojektledare för Skatteverkets granskning av taxibranschen.

  Skatteverket uppskattar att den svarta delen inom branschen ligger på runt en miljard kronor i dag. Sedan några år tillbaka var den summan högre. Håkan Asplund menar att Skatteverkets kontroller och förebyggande arbete faktiskt gett resultat.

  Taxibranschen är i grunden en kontantbransch och detta är huvudanledningen till att det förekommer så mycket svarta pengar. Men samtidigt är rutinerna för dåliga när det gäller bokföring och lönebehandling. Dåliga rutiner i branschen gör att det blir svårt för Skatteverket att kontrollera att allt går rätt till. Det har utvecklats till en kultur.

  – Det har varit kutym att man gör så här i branschen, säger Håkan Asplund.

  En chaufför ska slå in alla körningar i taxametern. I slutet av dagen ska han trycka ut en körpassrapport ur taxametern där alla körningar finns registrerade. Körpassrapporten och den kontanta dagskassan ska sedan redovisas för åkaren vilken i sin tur för in alla uppgifter i bokföringen. Chaufförens rapport utgör alltså åkarens bokföringsunderlag. Enligt lagen ska alla kontanta inkomster bokföras dagen efter de kommer in, men detta sker inte alltid.

  Enligt Skatteverkets webbsida går fusket vanligtvis till så här:

  • att åkaren inte redovisar inkomsten i sin bokföring trots att den finns registrerad i taxametern
  • att körningar överhuvudtaget inte slås in i taxametern
  • att åkaren inte bevarar körpassrapporterna, ändrar i rapporterna eller klipper bort delar av körpassrapporterna
  • att chauffören tar betalt med kortläsare utan att knappa in körningen i taxametern. Pengarna blir på så sätt inte redovisade i åkarens bokföringen
  • att löner till anställda chaufförer inte redovisas eller redovisas endast till viss del

  Håkan Asplund ger ett exempel:

  – En chaufför börjar sitt pass, kör på i tio timmar kanske, och när han är klar åker han hem, och han har dagskassan och körpassrapporten med sig. Åkaren, arbetsgivaren, får in bokförningsunderlaget kanske var 14:e dag och räknar då ut hur mycket chauffören ska få i lön.

  Men eftersom dagskassan inte bokförs direkt som den ska plockar ofta chauffören ut sin lön direkt ur kontanterna. En felaktig löneutbetlaning. När bokföringen sker i efterhand är risken helt enkelt stor att det blir fel.

  – Så här går det ofta till, men det gäller inte alla. Man har ingen ordning på siffrorna. Enligt bokförningslagen ska som sagt åkaren bokföra kontanta inkomster dagligen, men det går ju inte när chauffören har med sig kassan och bokföringsunderlaget hem.

  Svenska taxiförbundet har en lösning på problemet som de försöker få beslutsfattarna att lyssna till. Det är att införa så kallade redovisningscentraler dit alla åkares, även friåkarnas, taxametrar är anslutna. Dit ska taxametern ”tömmas” på alla uppgifter kontinuerligt. Det blir då mcyket lätt att jämföra mot den bokföringen som åkaren gör och se att den stämmer med taxameterns uppgifter. Även skatteverket står bakom denna lösning.

  Redan i dag kan dock Skatteverket kontrollera bokföringen på detta sätt, men inte för alla. De åkare som är anslutna till beställningscentraler går att kontrollera. Uppgifterna i taxametern rapporteras automatiskt in till beställningscentralens egna register, och där kan alltså Skatteverket gå in och kontrollera om siffrorna överensstämmer med åkarens bokföring.

  – I dag har vi ingen information om friåkarna, vi ser inte vem som kört och vad de gjort. Skulle vi införa de här redovisningscentralerna, då skulle alla vara skyldiga att rapportera in vad de gjort varje dag. Alla skulle kunna kontrolleras på samma sätt, säger Håkan Asplund.

  Så det fuskas mer bland friåkarna?

  – Nej då, de är lika goda kålsuparna som de andra tyvärr. För några år sedan, 2006–2008, gjorde vi en omfattande granskning och det stora fusket fanns bland dem som var anslutna till beställningscentraler. Men det var ju också mycket lättare för oss att kontrollera dem. Nu försöker vi också utreda friåkarna mer. Och vi ser att fusket inte har minskat där, säger han.

  Men hos beställningscentralerna har ändå fusket minskat de senaste åren.

  – De har skärpt sig helt enkelt, de vet att vi lättare kan utreda dem nu, säger han

  Sedan finns den så kallade svarttaxin, den helt olagliga taxin. Dessa bilar är vanligast på helgnätterna när mycket folk är ute och rör sig. Svenska taxiförbundet menar att dessa stjäl kunder från ordinarie taxibilar. På helgkvällarna finns affärerna, det är då krogarna är öppna och kommunikationerna dåliga.

  – Det är ofta resenärer som varit ute på krogen och inte är i det nyktraste tillståndet, och kanske inte har det bästa omdömet, säger Ejert Seijboldt på taxiförbundet.

  Även han menar att det är svårt att komma åt svarttaxibilarna, man vet inte exakt hur omfattande verksamheten är – det ligger på polisen, säger han.

  – Vi försöker upplysa resenärer och kunder att tänka sig för, att inte välja att åka svarttaxi eftersom det är så mycket strul och för att man själv kan råka illa ut, säger han och betonar att det finns mycket kriminalitet kopplat till de illegala taxibilarna.

  About

  mejla mig: hans@svartajobb.se

  One Response to Fusket är utbrett både inom och utom branschen

  1. Pingback: Ingen mer svarttaxi – på ett tag | Svarta Jobb

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *